Studium Bt.                     
Könyvek
Újdonság Kapcsolat


Lazán németül III.
Nyelvkönyv középhaladóknak

  
A kötet végére erős középfokú nyelvtudás érhető el.

Szeretettel köszöntöm mindazokat a tanulókat, akik e kötetben folytatják tovább tanulmányaikat, mindazokat, akik most kapcsolódnak be a harmadik kötetnél, és azokat, akik úgy érzik, megérett az idő a kikapcsolódásra.

 Ebben a kötetben éppúgy, mint az előző kettőben, elsősorban arra töre­ked­tem, hogy kis, füstös, pöfögő vontatóbárkaként kivon­tas­sam az óceánjárókat egy erősen tagolt partvonalú, szige­tek­től tarka öbölből.

Azt tapasztaltam ugyanis, hogy az első három lépés megtétele, azaz amíg a hajó kijut a kikötőből, összehasonlíthatatlanul több veszélyt rejt magában és így több hajó süllyed el itt, mint kint a nyílt tengeren. Sajnos az induló hajók jó háromnegyede a kikötő olajosvizű hullámsírjában végzi és még hírből sem ismerheti meg a tengert. Hol a saját tengelye körül forog körbe-körbe, míg az üzemanyaga tart, vagy ami sokkal gyakoribb, lobogó hajjal hajt neki a partszegélynek. A legtöbb hajó itt kap léket, vagy fut értelmetlenül zátonyra, bár a víz ritkán ér bokánál magasabbra.

Ezért törekedtem mindvégig az alapok türelmes lerakására, a sikeres kezdésre, hogy egyszer elérjük a kikötő kijáratát és kijussunk a nyílt tengerre, vagy ahogy a német mondja: auf die hohe See.

Ezzel a munka természetesen nem ért véget, sőt, még raffináltabb veszélyhelyzetek felé visz utunk, de remélhetőleg itt is igaz lesz majd Churchill mondása, miszerint ez még csak a kezdet vége, és nem a vég kezdete.


A harmadik kötet talán leginkább abban különbözik az első kettőtől, hogy jobban koncentrál a szavakra és kifejezésekre, a passzív szókincsre, illetve többségbe kerültek benne az anyanyelvi szövegek. Az olvasmányok mintegy háromnegyede eredeti, autentikus, tőről metszett német szöveg lett:


Fő törekvésem az volt, hogy a sok szabadon választható olvasmány és betét gazdag alternatívát nyújtson azoknak, akik más-más céllal tanulják a nyelvet. A sok kis kiegészítő olvasmány (B,C,D,E) átugorható. Így az a tanu­ló, akinek fő célkitűzése egy épphogy-érettségi, éppúgy ha­szon­nal forgathatja, mint az, aki egy erős középfoknál alább nem adja.

Az, hogy a bázisolvasmányokon túl leckénként 3-4 alternatív olvasmányt hozzáolvassanak és feldolgozzanak, esetleg szavait megtanulják, természetesen idő, kedv, lehetőség vagy akarat függvénye. Ezért leckéről leckére haladva a B,C,D,E olvasmányok szókincsét mind kiírtam segítségként, de nem tekintettem tudottnak a követekező leckére jutva, így a különböző célkitűzésű csoportok párhuzamosan haladhatnak céljuk felé.

A nyitó alapolvasmányok mintegy 700 szót foglalnak magukba, de akinek van ideje, energiája, kedve hozzá és megtanulja a kísérő olvasmányok szavait, az a könyv végeztével nem 700, hanem annak dupláját, tehát körülbelül 1400 szót fog majd tudni, - mely megfelel az előző két kötet összszókincsének.

 Egyidőben azzal, hogy a szavak száma fokozatosan nőtt a III. kötetre, újabb rovatokat indítottam be a feldolgozásukra és megemésztésükre, hogy keletlen tésztaként ne álljon meg a tanuló gyomrában:

 A további új rovatok és mindenféle apróságok maradjanak meg a felfedezés örömének, további eredményes és jó kedvvel végzett munkát kíván

 

a szerző